Akademická farnost Olomouc

Otevřené společenství nejen pro akademiky

Aktuality

SKUPINKY K SYNODÁLNÍMU PROCESU

Přihlašování do diskuzních skupinek bylo uzavřeno. Pokud k nim máte jakékoli dotazy, pište na e-mail afolomouci@gmail.com nebo volejte na 734 144 558 (Justina Šustková).


Přednáška P. Josefa Mikuláška Ph.D., arcidiecézního koordinátora synodálního procesu a člena národního týmu (Autor: Michal Štverák)  

Studentské bohoslužby opět začnou 12. ledna 2022, kdy uvítáme jezuitského kněze Sama Prívaru. Ovšem za konkrétní fakulty budou studentské mše slouženy až od zahajovací bohoslužby letního semestru 16. února 2022. Té bude předsedat P. Petr Káňa, školní kaplan Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. V týdnu od 10. ledna také obnovíme polední mše od 13. hodin, vždy v pondělí, v úterý, ve čtvrtek a v pátek. Svátost smíření vždy půl hodiny před bohoslužbou. Každou středu opět bude adorace od 17.30 do 18.40 s příležitostí k duchovnímu rozhovoru nebo zpovědi.  

Kontemplativní večery obnovíme již příští čtvrtek 13. ledna od 18.30 v centru Dalet. Doporučujeme dorazit s malým předstihem, abychom mohli začít včas. Součástí večera jsou dva téměř půlhodinové bloky meditace a jedna krátká meditace v chůzi. Nabízíme také krátké uvedení, které ocení zejména začátečníci. Po sezení bude příležitost ke sdílení. Setkání doprovázejí Jan Regner a Leoš Zatloukal. Více informací na webových stránkách kontemplaceolomouc.cz

Večerní studium spirituality pro veřejnost se opět budou konat každé úterý od 22. února do 10. května 2022 večer v aule CMTF UP, Univerzitní 22. Dr. Luisa Karczubová bude hovořit o významu teologie barev v duchovním životě (17.35-18.20), doc. Michal Altrichter o staro-zákonních a novozákonních prorocích ve spirituální teologii (18.30-19.15) a P. Pavel Ambros SJ o očištění od vášní v tradici křesťanského Východu (19.20-20.05). Pořádá Katedra pastorální a spirituální teologie CMTF UP v rámci celoživotního vzdělávání. Více ZDE

Co nabízíme

Bohoslužby

V kostele Panny Marie Sněžné jsou mše v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13.00, ve středu studentská v 19.00 a v neděli od 19.00. V sobotu mše v našem kostele není. Během letních prázdnin se koná jen nedělní večerní bohoslužba.

Adorace a svátost smíření

Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. Ve středu se koná tichá adorace od 17.30 do 18.40 (po vystavení eucharistie obvykle zahájíme krátkým duchovním impulzem, zakončíme modlitbou a svátostným požehnáním). Během adorace je možné přijmout svátost smíření nebo přistoupit k duchovnímu rozhovoru. 

Základní kurz křesťanství

Setkáváme se každé úterý od 18.30 v olomouckém Centru Aletti (Křížkovského 2). Kurz slouží jako uvedení do křesťanství a pro zájemce jako příprava na křest, biřmování a eucharistii. Kurz je otevřen i pro každého, kdo se chce o křesťanském učení naučit více, i když o křtu není zatím rozhodut.

Příprava na biřmování

Určeno pro ty, kteří se chtějí dále vzdělávat ve své víře a prohloubit svůj duchovní život. Pro ty, kteří svoji víru praktikují, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti, může tato nabídka posloužit jako příprava na biřmování. Setkání každé úterý v 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2) do začátku května. 

Film a spiritualita 

Filmový klub z cyklu Film a spiritualita pořádáme ve spolupráci s MUO. Všechny projekce se konají v 19 hodin v sále Mozarteum (Arcidiecézní muzeum). Po krátkém úvodu vždy zhlédneme snímek a poté je možné zůstat na krátkou debatu. 

Vstupné 60 / 30 Kč.

Kontemplativní večer

Ve čtvrtek 12. ledna obnovíme Kontemplativní večery. Budou se konat každý čtvrtek od 18.30 v centru Dalet. Vhodné i pro začátečníky. Doporučujeme dorazit s malým předstihem, abychom mohli začít včas. Součástí večera jsou dva téměř půlhodinové bloky tiché meditace a jedna krátká meditace v chůzi. Po sezení bude příležitost ke sdílení.

Kdo jsme

Římskokatolická akademická farnost Olomouc je společenstvím, které slouží především vysokoškolským studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům olomouckých vysokých škol, ale je otevřené pro každého, kdo se u nás cítí duchovně doma. Domovským kostelem farnosti je chrám Panny Marie Sněžné v centru hanácké metropole.

Farnost byla ustanovena 1. ledna 2006 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který ji od téhož data svěřil do péče jezuitskému řádu. Předtím mělo společenství u Panny Marie Sněžné formu duchovní správy spadající pod dómskou farnost sv. Václava.

Farnost úzce spolupracuje s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc, které sdružuje věřící studenty olomouckých vysokých a vyšších odborných škol a organizuje podstatnou část pastoračních aktivit farnosti. Při kostele též působí chrámový sbor Salve a studentská SchOLa.