Akademická farnost Olomouc

Otevřené společenství nejen pro studenty a akademiky

Aktuality

První večer z cyklu Film a spiritualita bude v letošním akademickém roce už 4. října v 19 hod, opět v sále Mozarteum (budova Arcidiecézního muzea). Promítneme snímek Petera Kerekese 107 matek oceněný v roce 2021 na festivalu v Benátkách za nejlepší scénář. Začneme malým úvodem a po zhlédnutí filmu bude možné zůstat na krátkou debatu.

První informační schůzka pro ty, které zaujal Základní kurz křesťanství, ať už proto, že chtějí jen více vědět o křesťanské víře, nebo že se chtějí připravovat na křest, biřmování nebo eucharistii se koná 4. října v Centru Aletti (Křížkovského 2). Více o kurzu ZDE 

Od středy 21. září jsme opět obnovili eucharistické adorace od 17.30 do 18.40. Během adorace i během bohoslužby bude příležitost k přijetí svátosti smíření nebo přistoupit k duchovnímu rozhovoru.  

Od nového akademického roku začne opět Základní kurz křesťanství. který může posloužit i jako příprava na křest, eucharistii a biřmování. První informační schůzka bude 4. října v Centru Aletti (Křížkovského 2). Přihlásit se lze ve formuláři ZDE.

S radostí oznamujeme, že na začátku letních prázdnin posílil tým Akademické farnosti Olomouc jezuita Miroslav Herold, který dosud působil jako kaplan farnosti na poutním místě Velehrad. Otec Mirek je v naší farnosti dobře známý, působí také jako církevní historik.  

Od začátku října začnou opět v naší farnosti přípravy na biřmování. První informační schůzka bude 4. října v Centru Aletti (Křížkovského 2). Přihlásit se lze ve formuláři ZDE  

Od začátku července jsme jako obvykle  Akademická farnost Olomouc přešla na prázdninový režim. Od 1. července do 16. září se v našem kostele nekonají  polední mše ve 13 hod. ani středeční studentské bohoslužby. Nadále se ovšem konají nedělní mše v 19 hod. Půl hodiny před bohoslužbou je příležitost ke svátosti smíření.

V neděli 3. července od 10 hodin se v našem kostele konala primiční bohoslužba olomouckého rodáka Václava Novotného SJ, který nyní studuje v Bostonu. Fotografie Pavla Langera z akce lze najít na webu Člověk a víra. Na kněze byl vysvěcen na Velehradě 2. července spolu s Jiřím Hebronem SJ.

Ve středu 6. července navštívil Olomouc kardinál Michael Czerny SJ. Setkal se s představiteli všech jezuitských komunit v Česku a pak se vydal na Svatý Kopeček. Předtím předsedal bohoslužbě na Velehradě v rámci tradiční Národní pouti.

Co nabízíme

Bohoslužby

V kostele Panny Marie Sněžné jsou mše v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13.00, ve středu studentská v 19.00 a v neděli od 19.00. V sobotu mše v našem kostele není. Během letních prázdnin se koná jen nedělní večerní bohoslužba.

Adorace a svátost smíření

Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. Ve středu se koná tichá adorace od 17.30 do 18.40 (po vystavení eucharistie obvykle zahájíme krátkým duchovním impulzem, zakončíme modlitbou a svátostným požehnáním). Během adorace je možné přijmout svátost smíření nebo přistoupit k duchovnímu rozhovoru. 

Základní kurz křesťanství

Setkáváme se každé úterý od 18.30 v olomouckém Centru Aletti (Křížkovského 2). Kurz slouží jako uvedení do křesťanství a pro zájemce jako příprava na křest, biřmování a eucharistii. Kurz je otevřen i pro každého, kdo se chce o křesťanském učení naučit více, i když o křtu není zatím rozhodut.

Příprava na biřmování

Určeno pro ty, kteří se chtějí dále vzdělávat ve své víře a prohloubit svůj duchovní život. Pro ty, kteří svoji víru praktikují, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti, může tato nabídka posloužit jako příprava na biřmování. Setkání každé úterý v 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2) do začátku května. 

Film a spiritualita 

Filmový klub z cyklu Film a spiritualita pořádáme ve spolupráci s MUO. Všechny projekce se konají v 19 hodin v sále Mozarteum (Arcidiecézní muzeum). Po krátkém úvodu vždy zhlédneme snímek a poté je možné zůstat na krátkou debatu. 

Vstupné 80 / 40 Kč.

Kontemplativní večer

Kontemplativní večery se konají každý čtvrtek od 18.30 v centru Dalet. Vhodné i pro začátečníky. Doporučujeme dorazit s malým předstihem, abychom mohli začít včas. Součástí večera jsou dva téměř půlhodinové bloky tiché meditace a jedna krátká meditace v chůzi. Po sezení bude příležitost ke sdílení.

Kdo jsme

Římskokatolická akademická farnost Olomouc je společenstvím, které slouží především vysokoškolským studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům olomouckých vysokých škol, ale je otevřené pro každého, kdo se u nás cítí duchovně doma. Domovským kostelem farnosti je chrám Panny Marie Sněžné v centru hanácké metropole.

Farnost byla ustanovena 1. ledna 2006 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který ji od téhož data svěřil do péče jezuitskému řádu. Předtím mělo společenství u Panny Marie Sněžné formu duchovní správy spadající pod dómskou farnost sv. Václava.

Farnost úzce spolupracuje s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc, které sdružuje věřící studenty olomouckých vysokých a vyšších odborných škol a organizuje podstatnou část pastoračních aktivit farnosti. Při kostele též působí chrámový sbor Salve a studentská SchOLa.