Akademická farnost Olomouc

Otevřené společenství nejen pro studenty a akademiky

Aktuality

Na kostele P.M. Sněžné se objevilo lešení. Následující měsíce budou restaurátoři pracovat na obnově vstupních portálů, které po letech zchátraly. Zvlášť prostřední portál je nyní již v dezolátním stavu kvůli vsakující vlhkosti.  

V neděli 29. května se bude v kostele P.M. Sněžné od 15 hod. konat Modlitba chval. Vykoná ji schola Sněženka a to se složení, které se utvořilo při příležitosti Celostátního setkání mládeže v Olomouci v roce 2017. Vedení scholy se ujala Anna Domanská.

V květnu a červnu pořádá Akademická farnost Olomouc kurz společné přípravy na manželství. Zájemcům nabídneme čtyři přednášky 24.5., 31.5., 7.6. a 14.6 (vždy od 18.30 do 20 hodin), které představí křesťanské pojetí partnerského vztahu, nebudou chybět ani praktické informace. Přihlášky ZDE 

Slavnost Seslání Ducha Svatého završí v neděli 5. června velikonoční dobu. Bohoslužbu hudebně doprovodí sbor Salve. Po skončení liturgické slavnosti zveme do sakristie na "Kafe po mši", neboli malé pohoštění. Pokud přinesete s sebou něco na zub, budeme vděční. 

Noc kostelů se letos bude konat v pátek 10. června. Do této akce se opět zapojí i naše farnost. Kostel P.M. Sněžné bude otevřen od 18.30 do 23 hodin. Hledáme opět dobrovolníky, kteří by se mohli zapojit a pomohli nám tuto akci uskutečnit.

Polední mše od 13 hodin, stejně tak jako studentské bohoslužby se budou konat až do konce června. Poté - až do zahájení nového akademického roku ve druhé polovině září - opět přejdeme na prázdninový režim. Během této doby se tedy budou v našem kostele konat jen nedělní bohoslužby v 19 hod.

Co nabízíme

Bohoslužby

V kostele Panny Marie Sněžné jsou mše v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13.00, ve středu studentská v 19.00 a v neděli od 19.00. V sobotu mše v našem kostele není. Během letních prázdnin se koná jen nedělní večerní bohoslužba.

Adorace a svátost smíření

Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. Ve středu se koná tichá adorace od 17.30 do 18.40 (po vystavení eucharistie obvykle zahájíme krátkým duchovním impulzem, zakončíme modlitbou a svátostným požehnáním). Během adorace je možné přijmout svátost smíření nebo přistoupit k duchovnímu rozhovoru. 

Základní kurz křesťanství

Setkáváme se každé úterý od 18.30 v olomouckém Centru Aletti (Křížkovského 2). Kurz slouží jako uvedení do křesťanství a pro zájemce jako příprava na křest, biřmování a eucharistii. Kurz je otevřen i pro každého, kdo se chce o křesťanském učení naučit více, i když o křtu není zatím rozhodut.

Příprava na biřmování

Určeno pro ty, kteří se chtějí dále vzdělávat ve své víře a prohloubit svůj duchovní život. Pro ty, kteří svoji víru praktikují, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti, může tato nabídka posloužit jako příprava na biřmování. Setkání každé úterý v 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2) do začátku května. 

Film a spiritualita 

Filmový klub z cyklu Film a spiritualita pořádáme ve spolupráci s MUO. Všechny projekce se konají v 19 hodin v sále Mozarteum (Arcidiecézní muzeum). Po krátkém úvodu vždy zhlédneme snímek a poté je možné zůstat na krátkou debatu. 

Vstupné 60 / 30 Kč.

Kontemplativní večer

Kontemplativní večery se konají každý čtvrtek od 18.30 v centru Dalet. Vhodné i pro začátečníky. Doporučujeme dorazit s malým předstihem, abychom mohli začít včas. Součástí večera jsou dva téměř půlhodinové bloky tiché meditace a jedna krátká meditace v chůzi. Po sezení bude příležitost ke sdílení.

Kdo jsme

Římskokatolická akademická farnost Olomouc je společenstvím, které slouží především vysokoškolským studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům olomouckých vysokých škol, ale je otevřené pro každého, kdo se u nás cítí duchovně doma. Domovským kostelem farnosti je chrám Panny Marie Sněžné v centru hanácké metropole.

Farnost byla ustanovena 1. ledna 2006 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který ji od téhož data svěřil do péče jezuitskému řádu. Předtím mělo společenství u Panny Marie Sněžné formu duchovní správy spadající pod dómskou farnost sv. Václava.

Farnost úzce spolupracuje s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc, které sdružuje věřící studenty olomouckých vysokých a vyšších odborných škol a organizuje podstatnou část pastoračních aktivit farnosti. Při kostele též působí chrámový sbor Salve a studentská SchOLa.