Akademická farnost Olomouc

Otevřené společenství nejen pro akademiky

Aktuality

SKUPINKY K SYNODÁLNÍMU PROCESU

Přihlašování do diskuzních skupinek bylo uzavřeno. Pokud k nim máte jakékoli dotazy, pište na e-mail afolomouci@gmail.com nebo volejte na 734 144 558 (Justina Šustková).


Přednáška P. Josefa Mikuláška Ph.D., arcidiecézního koordinátora synodálního procesu a člena národního týmu (Autor: Michal Štverák)  

Základní kurz křesťanství nabízí uvedení do základů křesťanské víry. Scházíme se každé úterý od 18.30 v Centru Aletti na Křížkovského 2. Kurz slouží pro zájemce jako příprava na iniciační svátosti církve: křest, biřmování a eucharistii. Je ovšem vhodný i pro ty, kteří se zajímají o křesťanské hodnoty, byť nejsou zatím o křtu plně rozhodnuti a teprve tuto cestu zvažují. Příprava na iniciační svátosti církve probíhá během dvou akademických roků (cyklus B se konal v uplynulém akademickém roce, cyklus A jsme zahájili letos), je možné je ovšem absolvovat v libovolném pořadí. 

I letos se připojíme k iniciativě Červená středa, která připadá na 24. listopad. Při adoraci od 17.30 a při bohoslužbě od 19.00 si připomeneme všechny, kteří jsou kdekoli ve světě pronásledováni pro své náboženské přesvědčení. Vzpomeneme na ně i v přímluvách při studentské bohoslužbě. Při té příležitosti nasvítíme červeně náš chrám, což je symbolem krve trpících pro víru. Iniciativa vyšla od křesťanské nadace Církev v nouzi (ACN) a ve stejný den se koná na celém světě. 

Více informací: www.cervenastreda.cz

Zveme na Adventní duchovní obnovu s filmem, která se bude konat ve dnech 17. až 19. prosince na faře v Dubu nad Moravou. Nabízíme příležitost k usebrání pro ty, kteří chtějí prožít tichou duchovní přípravu před vánoční dobou. Součástí kurzu budou filmové a biblické impulzy k rozjímání. Samozřejmostí je zachovávání mlčení, nebude ovšem chybět ani možnost sdílení, osobního rozhovoru nebo svátosti smíření. Vhodné i pro účastníky bez předchozí zkušenosti s exerciciemi. Doprovází P. Jan Regner SJ. Cena 700 Kč. Přihlášky: bit.ly/adventni-duchovni-obnova

Co nabízíme

Bohoslužby

V kostele Panny Marie Sněžné jsou mše v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13.00, ve středu studentská v 19.00 a v neděli od 19.00. V sobotu mše v našem kostele není. Během letních prázdnin se koná jen nedělní večerní bohoslužba.

Adorace a svátost smíření

Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. Ve středu se koná tichá adorace od 17.30 do 18.40 (po vystavení eucharistie obvykle zahájíme krátkým duchovním impulzem, zakončíme modlitbou a svátostným požehnáním). Během adorace je možné přijmout svátost smíření nebo přistoupit k duchovnímu rozhovoru. 

Základní kurz křesťanství

Od října 2021 obnovíme Základní kurz křesťanství, a to každé úterý od 18.30 v olomouckém Centru Aletti (Křížkovského 2). První informativní schůzka se koná 5. října 2021 od 18.30 v Centru Aletti. Kurz slouží jako uvedení do křesťanství a pro zájemce jako příprava na křest, biřmování a eucharistii. 

Příprava na biřmování

Série víkendů pro ty, kteří se chtějí dále vzdělávat ve své víře a prohloubit svůj duchovní život. Pro ty, kteří svoji víru praktikují, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti, může tato nabídka posloužit jako příprava na biřmování. První schůzka se koná v úterý 5.října 2021 v 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2). 

Film a spiritualita 

Filmový klub z cyklu Film a spiritualita pořádáme ve spolupráci s MUO. Všechny projekce se konají v 19 hodin v sále Mozarteum (Arcidiecézní muzeum). Po krátkém úvodu vždy zhlédneme snímek a poté je možné zůstat na krátkou debatu. 

Vstupné 60 / 30 Kč.

Kontemplativní večer

Ve čtvrtek 21. října obnovíme Kontemplativní večery. Budou se konat každý čtvrtek od 18.30 v centru Dalet. Vhodné i pro začátečníky. Doporučujeme dorazit s malým předstihem, abychom mohli začít včas. Součástí večera jsou dva téměř půlhodinové bloky tiché meditace a jedna krátká meditace v chůzi. Po sezení bude příležitost ke sdílení.

Kdo jsme

Římskokatolická akademická farnost Olomouc je společenstvím, které slouží především vysokoškolským studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům olomouckých vysokých škol, ale je otevřené pro každého, kdo se u nás cítí duchovně doma. Domovským kostelem farnosti je chrám Panny Marie Sněžné v centru hanácké metropole.

Farnost byla ustanovena 1. ledna 2006 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který ji od téhož data svěřil do péče jezuitskému řádu. Předtím mělo společenství u Panny Marie Sněžné formu duchovní správy spadající pod dómskou farnost sv. Václava.

Farnost úzce spolupracuje s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc, které sdružuje věřící studenty olomouckých vysokých a vyšších odborných škol a organizuje podstatnou část pastoračních aktivit farnosti. Při kostele též působí chrámový sbor Salve a studentská SchOLa.