Akademická farnost Olomouc

Otevřené společenství nejen pro studenty a akademiky

Aktuality

Zveme opět na roráty, ranní bohoslužby v sakristii kostela P. M. Sněžné. Oslavíme je komorně v úterý 6. 12. a 13. 12. od 6 hodin. Je třeba přijít včas! Na mši naváže snídaně ve studentském klubu Hacienda (Křížkovského 2). Příspěvky na společný stůl vítány. 

V kostele P.M. Sněžné jsou stále k dispozici k prodeji poslední adventní věnce, které vyrobili studenti VKH. Výtěžek z prodeje věnců je určen pro sirotčinec Verbist Care Center v mongolském Ulánbátaru a na podporu Ukrajiny. Doporučená cena: 350 Kč  

Zveme na nadílkovou mši svatou, která bude v kostele P. M. Sněžné 7. prosince od 19 hod. Přines dárek, který bys třeba sám chtěl dostat a nějaký jiný si odneseš. 

V pátek 2. 12. od 19:00 se v kostele P.M. Sněžné uskuteční benefiční Adventní večer. Smyčcové kvarteto Desigual Quartet zahraje skladby W.A. Mozarta, J. Suka, G. P. Telemanna, A.Corelliho, A. Glazunova a A. Pärta. Koncert doplní výklad P. Miroslava Herolda SJ o interiéru kostela. Vstupenky si můžete koupit v Infocentru na Horním náměstí nebo na administrativním úseku ve SPOLU Olomouc.

Duchovní obnova pro vysokoškoláky se bude konat 16.-18. prosince 2022 na faře v Dubu nad Moravou. K osobnímu rozjímání budou kromě biblických textů také chvíle samoty, sdílení s ostatními či společné aktivity. Cena za celý víkend činí 850,- Kč. Duchovní obnovu povede P. Miroslav Herold SJ. Přihlášku naleznete ZDE.

Na konci roku se do Olomouce opět vrátí zpěvačka Tarja Turunen a 17. 12. od 20 hod. vystoupí s vánoční show Christmas Together v kostele P. M. Sněžné. Finská zpěvačka je pro svůj původ a zpěv nazývána ledovou královnou severu.

V kostele byla nainstalována nová LED svítidla. Nové osvětlení stálo celkem 66.038 Kč za montáž děkujeme P.Miroslavu Bambuchovi. Druhá etapa, která by sjednotila barevné podání, je kalkulována na 17.354 Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli! Jen díky vám se mohlo podařit nové nasvícení našeho barokního chrámu realizovat! 

Pastorační asistent naší farnosti Michal Štverák bude ve dnech 2. listopadu až 7. prosince pobývat na studijním pobytu v Římě. K dispozici však bude - byť v omezené míře - i během této doby a distančně bude pomáhat tam, kde mu to jeho zahraniční stáž dovolí. Přejeme našemu milému kolegovi, ať mu tento čas prospěje v osobním rozvoji!

Od října 2022 začal opět Základní kurz křesťanství. který může posloužit i jako příprava na křest, eucharistii a biřmování. Pravidelná setkání každé úterý od 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2).    

Co nabízíme

Bohoslužby

V kostele Panny Marie Sněžné jsou mše v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13.00, ve středu studentská v 19.00 a v neděli od 19.00. V sobotu mše v našem kostele není. Během letních prázdnin se koná jen nedělní večerní bohoslužba.

Adorace a svátost smíření

Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. Ve středu se koná tichá adorace od 17.30 do 18.40 (po vystavení eucharistie obvykle zahájíme krátkým duchovním impulzem, zakončíme modlitbou a svátostným požehnáním). Během adorace je možné přijmout svátost smíření nebo přistoupit k duchovnímu rozhovoru. 

Základní kurz křesťanství

Setkáváme se každé úterý od 18.30 v olomouckém Centru Aletti (Křížkovského 2). Kurz slouží jako uvedení do křesťanství a pro zájemce jako příprava na křest, biřmování a eucharistii. Kurz je otevřen i pro každého, kdo se chce o křesťanském učení naučit více, i když o křtu není zatím rozhodut.

Příprava na biřmování

Určeno pro ty, kteří se chtějí dále vzdělávat ve své víře a prohloubit svůj duchovní život. Pro ty, kteří svoji víru praktikují, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti, může tato nabídka posloužit jako příprava na biřmování. Setkání každé úterý v 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2) do začátku května. 

Film a spiritualita 

Filmový klub z cyklu Film a spiritualita pořádáme ve spolupráci s MUO. Všechny projekce se konají v 19 hodin v sále Mozarteum (Arcidiecézní muzeum). Po krátkém úvodu vždy zhlédneme snímek a poté je možné zůstat na krátkou debatu. 

Vstupné 80 / 40 Kč.

Kontemplativní večer

Kontemplativní večery se konají každý čtvrtek od 18.30 v centru Dalet. Vhodné i pro začátečníky. Doporučujeme dorazit s malým předstihem, abychom mohli začít včas. Součástí večera jsou dva téměř půlhodinové bloky tiché meditace a jedna krátká meditace v chůzi. Po sezení bude příležitost ke sdílení.

Kdo jsme

Římskokatolická akademická farnost Olomouc je společenstvím, které slouží především vysokoškolským studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům olomouckých vysokých škol, ale je otevřené pro každého, kdo se u nás cítí duchovně doma. Domovským kostelem farnosti je chrám Panny Marie Sněžné v centru hanácké metropole.

Farnost byla ustanovena 1. ledna 2006 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který ji od téhož data svěřil do péče jezuitskému řádu. Předtím mělo společenství u Panny Marie Sněžné formu duchovní správy spadající pod dómskou farnost sv. Václava.

Farnost úzce spolupracuje s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc, které sdružuje věřící studenty olomouckých vysokých a vyšších odborných škol a organizuje podstatnou část pastoračních aktivit farnosti. Při kostele též působí chrámový sbor Salve a studentská SchOLa.