Akademická farnost Olomouc

Otevřené společenství nejen pro akademiky

Aktuality

V pondělí 20. září začínáme nový akademický rok. V tento den opět obnovíme v našem kostele polední bohoslužby ve 13.00, které budeme slavit každé pondělí, úterý, čtvrtek a pátek. Ve středu 22. září v 19 hod. se uskuteční zahajovací mše, které bude předsedat jezuita Miroslav Herold (na snímku). Ve stejném týdnu obnovíme opět pravidelnou nabídku svátosti smíření, vždy půl hodiny před mší svatou. Výjimkou jsou středy, kdy je možnost svátosti smíření nebo duchovního rozhovoru už od 17.30, během adorace. Ve středy bude zpravidla k dispozici více zpovědníků.

V úterý 5. října v 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2) se koná úvodní schůzka pro ty, kteří chtějí letos v naší farnosti absolvovat Základní kurz křesťanství - buď proto, že uvažují o křtu, nebo že jen chtějí lépe porozumět křesťanské životní cestě. Schůzka je určena i těm, kteří chtějí absolvovat Přípravu na biřmování. Během večera 5. 10. si vysvětlíme, jak budou oba kurzy probíhat a jaké podmínky je třeba splnit pro přijetí iniciačních svátostí. Není nutné se na kurzy hlásit předem, je možné si je nejprve vyzkoušet a rozhodnout se později, a to buď ZDE, nebo ZDE.  

I letos se náš kostel zapojí do projektu Rozkvetlé památky, který se uskuteční ve dnech 14. až 29. října. Floristická výzdoba olomouckých pamětihodností je součástí podzimní etapy zahradnické výstavy Flora Olomouc. Krásná květinová aranžmá budou kromě našeho kostela Panny Marie Sněžné k vidění v budově Husově sboru nebo v olomouckých chrámech sv. Mořice a Neposkvrněného početí Panny Marie. Podzimní Flora sice končí už 17. října, floristická výzdoba ve zmíněných památkách však vydrží déle, nejméně ještě jeden týden. 

Co nabízíme

Bohoslužby

V kostele Panny Marie Sněžné jsou mše v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13.00, ve středu studentská v 19.00 a v neděli od 19.00. V sobotu mše v našem kostele není. Během letních prázdnin se koná jen nedělní večerní bohoslužba.

Adorace a svátost smíření

Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. Ve středu se koná tichá adorace od 17.30 do 18.40 (po vystavení eucharistie obvykle zahájíme krátkým duchovním impulzem, zakončíme modlitbou a svátostným požehnáním). Během adorace je možné přijmout svátost smíření nebo přistoupit k duchovnímu rozhovoru. 

Základní kurz křesťanství

Od října 2021 obnovíme Základní kurz křesťanství, který se bude konat do května 2022, a to každé úterý od 18.30 v olomouckém Centru Aletti (Křížkovského 2). První informativní schůzka se koná 5. října 2021 od 18.30 v Centru Aletti. Kurz slouží jako uvedení do křesťanství a pro zájemce jako příprava na křest, biřmování a eucharistii. 

Příprava na biřmování

Série víkendů pro ty, kteří se chtějí dále vzdělávat ve své víře a prohloubit svůj duchovní život. Pro ty, kteří svoji víru praktikují, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti, může tato nabídka posloužit jako příprava na biřmování. První schůzka se koná v úterý 5.října 2021 v 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2). 

Film a spiritualita 

Filmový klub z cyklu Film a spiritualita pořádáme ve spolupráci s MUO. Všechny projekce se konají v 19 hodin v sále Mozarteum (Arcidiecézní muzeum). Po krátkém úvodu vždy zhlédneme snímek a poté je možné zůstat na krátkou debatu. 

Vstupné 60 / 30 Kč.

Kontemplativní večer

Kontemplativní večer se koná během akademického roku každý čtvrtek od 18.30 v centru Dalet. Vhodné i pro začátečníky. Doporučujeme dorazit s pětiminutovým předstihem, abychom mohli začít včas. Dva téměř půlhodinové bloky tiché meditace s malou přestávkou - meditativní chůzí. Po sezení příležitost ke sdílení. Konec obvykle cca ve 20 hodin.

Kdo jsme

Římskokatolická akademická farnost Olomouc je společenstvím, které slouží především vysokoškolským studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům olomouckých vysokých škol, ale je otevřené pro každého, kdo se u nás cítí duchovně doma. Domovským kostelem farnosti je chrám Panny Marie Sněžné v centru hanácké metropole.

Farnost byla ustanovena 1. ledna 2006 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který ji od téhož data svěřil do péče jezuitskému řádu. Předtím mělo společenství u Panny Marie Sněžné formu duchovní správy spadající pod dómskou farnost sv. Václava.

Farnost úzce spolupracuje s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc, které sdružuje věřící studenty olomouckých vysokých a vyšších odborných škol a organizuje podstatnou část pastoračních aktivit farnosti. Při kostele též působí chrámový sbor Salve a studentská SchOLa.