Akademická farnost Olomouc

Vytváříme svobodné prostředí, ve kterém nabízíme bezpodmínečné přijetí a radostné prožívání víry každému, kdo přichází.

Aktuality

Vánoční výzdoba a jesličky náš kostel zdobí od 23. prosince. Tradiční betlém bude pak v chrámu ke shlédnutí až do Hromnic, tedy do svátku Uvedení Páně do chrámu ve čtvrtek 2. února 2023.  

Pořad bohoslužeb na Vánoce 2022 a Nový rok 2023 v Akademické farnosti Olomouc bude obdobný, jako v uplynulých letech. Na Štědrý večer 24.12. bude tichá mše od 20.00. Ostatní sváteční mše budou od 19.00: v neděli 25.12. slavnost Narození Páně, 26.12. svátek sv. Štěpána, 31.12. silvestrovská mše na poděkování za uplynulý rok, 1.1.2023 novoroční bohoslužba ke cti Matky Boží Panny Marie a 6.1.2023 slavnost Zjevení Páně. Pravidelné polední mše od 13.00 se budou konat do pátku 23. prosince 2022 a obnoveny budou od pondělí 9. ledna 2023. 

Tradiční Vánoční koncert se bude konat v našem kostele na Boží hod Vánoční 25.prosince 2022 v 15.30. Zazní Missa pastoralis in A Jana Evangelisty Kypty a vánoční pastorely. Účinkuje Smíšený pěvecký sbor a orchestr Salve s hosty. Diriguje ing. Ladislav Kunc. Tento sbor působí v kostele P.M. Sněžné od roku 1978. Spolupracuje se členy operního souboru a orchestru Moravského divadla.  

Co nabízíme

Bohoslužby

V kostele Panny Marie Sněžné jsou mše v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13.00, ve středu studentská v 19.00 a v neděli od 19.00. V sobotu mše v našem kostele není. Během letních prázdnin se koná jen nedělní večerní bohoslužba.

Adorace a svátost smíření

Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. Ve středu se koná tichá adorace od 17.30 do 18.40 (po vystavení eucharistie obvykle zahájíme krátkým duchovním impulzem, zakončíme modlitbou a svátostným požehnáním). Během adorace je možné přijmout svátost smíření nebo přistoupit k duchovnímu rozhovoru. 

Základní kurz křesťanství

Setkáváme se každé úterý od 18.30 v olomouckém Centru Aletti (Křížkovského 2). Kurz slouží jako uvedení do křesťanství a pro zájemce jako příprava na křest, biřmování a eucharistii. Kurz je otevřen i pro každého, kdo se chce o křesťanském učení naučit více, i když o křtu není zatím rozhodut.

Příprava na biřmování

Určeno pro ty, kteří se chtějí dále vzdělávat ve své víře a prohloubit svůj duchovní život. Pro ty, kteří svoji víru praktikují, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti, může tato nabídka posloužit jako příprava na biřmování. Setkání každé úterý v 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2) do začátku května. 

Film a spiritualita 

Filmový klub z cyklu Film a spiritualita pořádáme ve spolupráci s MUO. Všechny projekce se konají v 19 hodin v sále Mozarteum (Arcidiecézní muzeum). Po krátkém úvodu vždy zhlédneme snímek a poté je možné zůstat na krátkou debatu. 

Vstupné 80 / 40 Kč.

Kontemplativní večer

Kontemplativní večery se konají každý čtvrtek od 18.30 v centru Dalet. Vhodné i pro začátečníky. Doporučujeme dorazit s malým předstihem, abychom mohli začít včas. Součástí večera jsou dva téměř půlhodinové bloky tiché meditace a jedna krátká meditace v chůzi. Po sezení bude příležitost ke sdílení.