Akademická farnost Olomouc

Otevřené společenství nejen pro akademiky

Aktuality

V tuto chvíli není nutné si na bohoslužby v našem kostele rezervovat místo. Mše v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13.00, středeční studentská a nedělní v 19.00. Přijmout  svátost smíření je možné vždy půl hodiny před bohoslužbou, ve středu od 17.30 do 19.00.

Nabízíme kurz přípravy na manželství, který začne koncem května. A to v rámci úterních večerů, vždy od 18.30 do 20.00 buď distančně (na platformě Zoom či Skype), nebo umožní-li to vládní opatření, prezenčně v Centru Aletti (Křížkovského 2). Zájemcům nabídneme čtyři besedy, které představí křesťanské pojetí partnerského vztahu, manželství a sexuality. Zvláštní důraz bude věnován myšlenkám papeže Františka. Nebudou chybět ani praktické informace k průběhu svatebního obřadu a potřebné administrativě. Přihlášky ZDE

Ve čtvrtek 11. března od 19.00 byla v našem kostele zádušní mše za zesnulého jezuitského kněze Františka Líznu. Zastánce vyhoštěných, národnostních menšin, bývalých vězňů, bezdomovců a různých vyvrhelů zemřel ve čtvrtek 4. března večer v olomoucké fakultní nemocnici na následky onemocnění Covid-19. Bývalý spoluvězeň Václava Havla, disident, chartista a neúnavný poutník tak došel domů, dosáhl cíle svého putování.  

Co nabízíme

Bohoslužby

V kostele Panny Marie Sněžné jsou mše v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13.00, ve středu studentská v 19.00 a v neděli od 19.00. V sobotu mše v našem kostele není. Během letních prázdnin se koná jen nedělní večerní bohoslužba.

Adorace a svátost smíření

Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. Ve středu se koná tichá adorace od 17.30 do 18.40 (po vystavení eucharistie obvykle zahájíme krátkým duchovním impulzem, zakončíme modlitbou a svátostným požehnáním). Během adorace je možné přijmout svátost smíření nebo přistoupit k duchovnímu rozhovoru. 

Základní kurz křesťanství

Od října 2020 obnovíme Základní kurz křesťanství, který se bude konat do května 2021, a to každé úterý od 18.30 v olomouckém Centru Aletti (Křížkovského 2). První informativní schůzka se koná 6. října 2020 od 18.30 v Centru Aletti. Kurz slouží jako uvedení do křesťanství a pro zájemce jako příprava na křest, biřmování a eucharistii. 

Příprava na biřmování

Série víkendů pro ty, kteří se chtějí dále vzdělávat ve své víře a prohloubit svůj duchovní život. Pro ty, kteří svoji víru praktikují, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti, může tato nabídka posloužit jako příprava na biřmování. První schůzka se koná v úterý 6.října 2020 v 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2). 

Film a spiritualita 

Filmový klub z cyklu Film a spiritualita pořádáme ve spolupráci s MUO. Všechny projekce se konají v 19 hodin v sále Mozarteum (Arcidiecézní muzeum). Po krátkém úvodu vždy zhlédneme snímek a poté je možné zůstat na krátkou debatu. 

Vstupné 60 / 30 Kč.

Kontemplativní večer

Kontemplativní večer se koná během akademického roku každý čtvrtek od 20.30 v centru Dalet. Vhodné i pro začátečníky. Doporučujeme dorazit s pětiminutovým předstihem, abychom mohli začít včas. Dva téměř půlhodinové bloky tiché meditace s malou přestávkou - meditativní chůzí. Po sezení příležitost ke sdílení. Konec obvykle cca ve 22 hodin.

Kdo jsme

Římskokatolická akademická farnost Olomouc je společenstvím, které slouží především vysokoškolským studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům olomouckých vysokých škol, ale je otevřené pro každého, kdo se u nás cítí duchovně doma. Domovským kostelem farnosti je chrám Panny Marie Sněžné v centru hanácké metropole.

Farnost byla ustanovena 1. ledna 2006 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který ji od téhož data svěřil do péče jezuitskému řádu. Předtím mělo společenství u Panny Marie Sněžné formu duchovní správy spadající pod dómskou farnost sv. Václava.

Farnost úzce spolupracuje s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc, které sdružuje věřící studenty olomouckých vysokých a vyšších odborných škol a organizuje podstatnou část pastoračních aktivit farnosti. Při kostele též působí chrámový sbor Salve a studentská SchOLa.