Akademická farnost Olomouc

Otevřené společenství nejen pro akademiky

Aktuality

Ve středu 12. května 2021 od 19 hod. se v kostele P.M. Sněžné konala slavnost udílení svátostí. Symbolicky 12 mladých lidí přijalo iniciační svátosti církve z rukou pomocného biskupa Antonína Baslera. Autorem fotografií z akce, kterou neformálně končí program akademického roku v naší farnosti, je Pavel Langer z Člověka a víry. Vybraný snímek je z obřadu Effeta, který slavnosti předcházel.

I naše farnost se opět zapojí do Noci kostelů, která se bude letos konat v pátek 28. května 2021. Kostel Panny Marie Sněžné bude otevřen od 18.30 do 21 hodin. Mottem v letošním roce zní:  "Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří" (Žalm 104,20). Tématem je ekologie: chceme nabídnout našim návštěvníkům impulzy k tomu, jak můžeme my všichni zlepšit svět. Hosté Noci kostelů budou pozváni také k modlitbě za řešení klimatické krize. Více o Noci kostelů ZDE.

Ve čtvrtek 11. března od 19.00 byla v našem kostele zádušní mše za zesnulého jezuitského kněze Františka Líznu. Zastánce vyhoštěných, národnostních menšin, bývalých vězňů, bezdomovců a různých vyvrhelů zemřel ve čtvrtek 4. března večer v olomoucké fakultní nemocnici na následky onemocnění Covid-19. Bývalý spoluvězeň Václava Havla, disident, chartista a neúnavný poutník tak došel domů, dosáhl cíle svého putování.  

Co nabízíme

Bohoslužby

V kostele Panny Marie Sněžné jsou mše v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek od 13.00, ve středu studentská v 19.00 a v neděli od 19.00. V sobotu mše v našem kostele není. Během letních prázdnin se koná jen nedělní večerní bohoslužba.

Adorace a svátost smíření

Půl hodiny před každou mší svatou je příležitost ke svátosti smíření. Ve středu se koná tichá adorace od 17.30 do 18.40 (po vystavení eucharistie obvykle zahájíme krátkým duchovním impulzem, zakončíme modlitbou a svátostným požehnáním). Během adorace je možné přijmout svátost smíření nebo přistoupit k duchovnímu rozhovoru. 

Základní kurz křesťanství

Od října 2020 obnovíme Základní kurz křesťanství, který se bude konat do května 2021, a to každé úterý od 18.30 v olomouckém Centru Aletti (Křížkovského 2). První informativní schůzka se koná 6. října 2020 od 18.30 v Centru Aletti. Kurz slouží jako uvedení do křesťanství a pro zájemce jako příprava na křest, biřmování a eucharistii. 

Příprava na biřmování

Série víkendů pro ty, kteří se chtějí dále vzdělávat ve své víře a prohloubit svůj duchovní život. Pro ty, kteří svoji víru praktikují, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti, může tato nabídka posloužit jako příprava na biřmování. První schůzka se koná v úterý 6.října 2020 v 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2). 

Film a spiritualita 

Filmový klub z cyklu Film a spiritualita pořádáme ve spolupráci s MUO. Všechny projekce se konají v 19 hodin v sále Mozarteum (Arcidiecézní muzeum). Po krátkém úvodu vždy zhlédneme snímek a poté je možné zůstat na krátkou debatu. 

Vstupné 60 / 30 Kč.

Kontemplativní večer

Kontemplativní večer se koná během akademického roku každý čtvrtek od 20.30 v centru Dalet. Vhodné i pro začátečníky. Doporučujeme dorazit s pětiminutovým předstihem, abychom mohli začít včas. Dva téměř půlhodinové bloky tiché meditace s malou přestávkou - meditativní chůzí. Po sezení příležitost ke sdílení. Konec obvykle cca ve 22 hodin.

Kdo jsme

Římskokatolická akademická farnost Olomouc je společenstvím, které slouží především vysokoškolským studentům, akademickým pracovníkům a zaměstnancům olomouckých vysokých škol, ale je otevřené pro každého, kdo se u nás cítí duchovně doma. Domovským kostelem farnosti je chrám Panny Marie Sněžné v centru hanácké metropole.

Farnost byla ustanovena 1. ledna 2006 olomouckým arcibiskupem Janem Graubnerem, který ji od téhož data svěřil do péče jezuitskému řádu. Předtím mělo společenství u Panny Marie Sněžné formu duchovní správy spadající pod dómskou farnost sv. Václava.

Farnost úzce spolupracuje s Vysokoškolským katolickým hnutím Olomouc, které sdružuje věřící studenty olomouckých vysokých a vyšších odborných škol a organizuje podstatnou část pastoračních aktivit farnosti. Při kostele též působí chrámový sbor Salve a studentská SchOLa.