Příprava na biřmování

V akademické roce 2021-22 otevíráme opět kurz s podtitulem "K nevíře otevřeně o víře", který se uskuteční formou několika víkendů. Primárně je určen těm, kteří praktikují svoji víru, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti - biřmování. Je ovšem otevřen i pro ty, kteří se ve své víře chtějí dále vzdělávat a prohloubit svůj duchovní život, i když už biřmování v minulosti přijali. 

První setkání v úterý 5. října 2021 v 18.30 v Centru Aletti (Křížkovského 2, Olomouc).

Mezi tématy, jež zájemcům během víkendů nabídneme, bude interpretace obtížných míst v Bibli, uvedení do křesťanské spirituality, životní volba nebo svědectví víry. Zařadíme také diskuse o palčivých tématech dnešní doby, o životě z víry, ale také ryze praktické uvedení do duchovní praxe.


Nabídka víkendových setkání se skládá ze čtyř katechetických a dvou duchovních. V rámci přípravy na biřmování je třeba absolvovat aspoň tři katechetické a jeden duchovní víkend. Konat se budou v Olomouci a okolí.  

Katechetické víkendy

29.-31. 10. 2021 - Bible a její interpretace, problematické úryvky, biblické rozjímání

19.-21. 11. 2021 - uvedení do modlitby a křesťanské spirituality, praktická cvičení

25.-27. 2. 2022 - duchovní rozlišování, hledání Boží vůle, umění se rozhodnout, životní volba

29. 4.-1. 5. 2022 - angažovanost ve společnosti a v církvi, zralost, svědectví víry

Duchovní víkendy

17.-19. 12. 2021 - adventní duchovní obnova s filmem

18.-20. 3. 2022 - postní duchovní obnova


Podmínkou splnění kurzu přípravy na biřmování je také alespoň jedno individuální setkání. Kurz pro vás připravují a moderovat budou P. Jan Regner SJ a Mgr. Michal Štverák. 

Na jednotlivé víkendy bude třeba se později zapsat do samostatného online formuláře. Ten bude zveřejněn, až se ta která akce bude blížit.

Udílení biřmování proběhne za účasti biskupa při studentské mši v květnu 2022 v našem olomouckém kostele PM Sněžné.