Příprava na biřmování

V akademické roce 2021-22 otevíráme opět kurz s podtitulem "K nevíře otevřeně o víře". Primárně je určen těm, kteří praktikují svoji víru, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti - biřmování. Je ovšem otevřen i pro ty, kteří se ve své víře chtějí dále vzdělávat a prohloubit svůj duchovní život, i když už biřmování v minulosti přijali. 

Mezi tématy, jež zájemcům nabídneme, bude interpretace obtížných míst v Bibli, uvedení do křesťanské spirituality, životní volba nebo svědectví víry. Zařadíme také diskuse o palčivých tématech dnešní doby, o životě z víry, ale také ryze praktické uvedení do duchovní praxe.


Duchovní víkendy

17.-19. 12. 2021 - adventní duchovní obnova s filmem

18.-20. 3. 2022 - postní duchovní obnova


Podmínkou splnění kurzu je účast na nadpoliviční části přednášek v úterý večer od 18.30 v Centru Aletti. Důležitou součásti přípravy na biřmování je také alespoň jedno individuální setkání. Kurz pro vás připravují a moderovat budou P. Jan Regner SJ a Mgr. Michal Štverák. 

Na jednotlivé víkendy bude třeba se zapsat do samostatného online formuláře. Ten bude zveřejněn, až se ta která akce bude blížit.

Udílení biřmování proběhne za účasti biskupa při studentské mši v květnu 2022 v našem olomouckém kostele PM Sněžné.