Příprava na biřmování

V akademické roce 2020-21 otevíráme opět kurz s podtitulem "K nevíře otevřeně o víře", který se uskuteční formou několika víkendů. Primárně je určen těm, kteří praktikují svoji víru, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti - biřmování. Je ovšem otevřen i pro ty, kteří se ve své víře chtějí dále vzdělávat a prohloubit svůj duchovní život, i když už biřmování v minulosti přijali.

Mezi tématy, jež zájemcům během víkendů nabídneme, bude interpretace obtížných míst v Bibli, uvedení do křesťanské spirituality, životní volba nebo svědectví víry. Zařadíme také diskuse o palčivých tématech dnešní doby, o životě z víry, ale také ryze praktické uvedení do duchovní praxe.


Nabídka víkendových setkání se skládá ze čtyř katechetických a dvou duchovních. Ty první se budou konat v olomouckém Centru Aletti (ul. Křížkovského 2) a v rámci přípravy na biřmování je třeba z nich absolvovat aspoň tři. Z dvou duchovních víkendů, které se obvykle konají na farách v okolí Olomouce, bude třeba absolvovat aspoň jeden. Je ovšem také možné zúčastnit se jiného obdobného víkendu či delšího kurzu duchovních cvičení jinde. 

Katechetické víkendy

20.-22. 11. 2020 - Bible a její interpretace, problematické úryvky, biblické rozjímání

22.-24. 1. 2021 - uvedení do modlitby a křesťanské spirituality, praktická cvičení

19.-21. 2. 2021 - duchovní rozlišování, hledání Boží vůle, umění se rozhodnout, životní volba

23.-25. 4. 2021 - angažovanost ve společnosti a v církvi, zralost, svědectví víry

Duchovní víkendy

11.-13. 12. 2020 - adventní duchovní obnova s filmem

5.-7. 3. 2021 - postní duchovní obnova


Podmínkou splnění kurzu přípravy na biřmování je také alespoň jedno individuální setkání. Kurz pro vás připravují a moderovat budou P. Jan Regner SJ a Mgr. Michal Štverák. Přihlášky na kurz: bit.ly/birmovaniAF

Na jednotlivé víkendy bude třeba se zapsat do samostatného online formuláře, až se ta která akce bude blížit.

Udílení biřmování proběhne za účasti biskupa při studentské mši 12. května 2021 od 19 hod. v našem olomouckém kostele PM Sněžné.