Příprava na biřmování

V akademické roce 2022-23 otevíráme opět kurz s podtitulem "K nevíře otevřeně o víře". Primárně je určen těm, kteří praktikují svoji víru, ale nepřijali ještě svátost křesťanské dospělosti - biřmování. Je ovšem otevřen i pro ty, kteří se ve své víře chtějí dále vzdělávat a prohloubit svůj duchovní život, i když už biřmování v minulosti přijali. 

Mezi tématy, jež zájemcům nabídneme, bude interpretace obtížných míst v Bibli, uvedení do křesťanské spirituality, životní volba nebo svědectví víry. Zařadíme také diskuse o palčivých tématech dnešní doby, o životě z víry, ale také ryze praktické uvedení do duchovní praxe.


Podmínkou splnění kurzu je účast na přednáškách v úterý večer od 18.30 v Centru Aletti a duchovních víkendech. Důležitou součásti přípravy na biřmování je také alespoň jedno individuální setkání. Kurz pro vás připravují a moderovat budou P. Jan Regner SJ a Mgr. Michal Štverák. 

Na jednotlivé víkendy bude třeba se zapsat do samostatného online formuláře. Ten bude zveřejněn, až se ta která akce bude blížit. 

Přihlásit se lze ve formuláři ZDE.