Svatby

I v naší farnosti je samozřejmě možné přijmout svátost manželství. Doporučujeme se nejprve domluvit s knězem termín svatby. Je třeba jej hned zanést do farního kalendáře, aby nedošlo k nějaké kolizi. 

Je třeba se také domluvit na způsobu přípravy. V olomoucké arcidiecézi je nutné absolvovat nejméně 4 setkání s knězem a 4 s nějakým manželským párem. Na nutnou církevní a civilní administrativu je nutné si nechat dostatečný čas, ideálně 3-4 měsíce před svatbou.

Tak jako jinde, i v našem kostele je nutnou podmínkou církevního sňatku, aby byl alespoň jeden ze snoubenců platně pokřtěným katolíkem, aby byli oba snoubenci svobodní a absolvovali přípravu.