Nabízíme


Rezervace na bohoslužbu

Bohoslužby v našem chrámu můžeme nyní slavit pro max. 35 osob (10% kapacity kostela). Doporučujeme rezervaci místa na nedělní a sváteční bohoslužby, kdy lze očekávat vyšší počet zájemců. Dokud je termín uveden ve výčtu níže, je možné místa rezervovat. Ve chvíli, kdy je kapacita naplněna, daný termín zmizí z nabídky. Zrušení rezervace je možné vložením záporné hodnoty v kolonce "počet míst". Zatím není nutné se předem hlásit na polední mše ve 13.00 (v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek).  Svátost smíření je možná vždy půl hodiny před bohoslužbou, nebo ve středu od 17.30 do 19.00.